Ukrasni šiljci za ograde

Ukrasni šiljci za ograde

Ukrasni šiljci za ograde (ukrasi za ograde ili vrhovi za ograde) se liju od legure zamak 5 i zaštićuju se galvanizacijom u srebrnu ili zlatnu boju.

Liju se u kokilama tako da su odlivci sa kvalitetnom površinom.

U zavisnosti od modela nudimo ukrasne šiljke za različite prečnike cevi.

Modeli u ponudi

01 Liska
65,00 din

Za cevi:
20×20, 18×18, 16×16, 15×15, 13×13,
Ø 1/2 col, Ø 3/4 col, Ø 3/8 col

80,00 din

Za cevi:
30x30, 30x20 i 25x25

Poruči
02 Kuglica
40,00 din

Za cevi:
20×20, 18×18, 16×16, 15×15, 13×13,
Ø 1/2 col, Ø 3/8 col

50,00 din

Za cevi:
30x20, 25x25, Ø 3/4 col

Poruči
03 Ljiljan
40,00 din

Za cevi:
30×20, 30×15, 20×20, 18×18, 16×16, 15×15, 13×13,
Ø 1/2 col, Ø 3/4 col, Ø 3/8 col

60,00 din

Za cev:
25x25

70,00 din

Za cev:
30x30

Poruči
04 Strela
40,00 din

Za cevi:
20×20, 18×18, 16×16, 15×15

50,00 din

Za cev:
25x25

Poruči
06 Gotika
35,00 din

Za cevi:
20×20, 18×18, 16×16, 15×15, 13×13,
Ø 1/2 col, Ø 3/4 col, Ø 3/8 col

40,00 din

Za cevi:
40x20, 30x20, 25x25

Poruči
07 Renesans
40,00 din

Za cevi:
20×20, 18×18, 16×16, 15×15

60,00 din

Za cev:
25x25

70,00 din

Za cev:
30x30

Poruči
09 Nova piramida
35,00 din

Za cevi:
20×20, 18×18, 16×16, 15×15, 13×13,
Ø 1/2 col, Ø 3/8 col

50,00 din

Za cevi:
25x25,30X20, Ø 3/4 col

Poruči
10 Kugla
200,00 din

Za cevi:
60×40, 50×50, 50×30, 40×40, 40×30,
35×35, 30×30,
Ø 1 col, Ø 5/4 col, Ø 6/4 col

Poruči
11 Palma
60,00 din

Za cevi:
20×20, 18×18, 16×16, 15×15

70,00 din

Za cev:
25x25

Poruči
12 Vizantija
50,00 din

Za cevi:
40×30, 30×20, 20×20, 18×18, 16×16, 15×15, 13×13,
Ø 1 col, Ø 1/2 col, Ø 3/8 col

70,00 din

Za cevi:
50x50, 40x40, 30x30, 25x25,
Ø 5/4 col i Ø 6/4 col

Poruči
13 Velika kugla
300,00 din

Za cevi:
70×70, 60×60, 50×50,
Ø 3 col, Ø 2,5 col, Ø 2 col

600,00 din

Za cevi:
100x100, 90x90, 80x80

Poruči
14 Velika piramida
150,00 din

Za cevi:
50×50, 50×30, 40×40, 40×30, 30×30, 25×25,
Ø 5/4 col, Ø 6/4 col

90,00 din

Za cev:
20x20

Poruči
15 Stara piramida
50,00 din

Za cevi:
20×20, 18×18, 16×16, 15×15, 13×13,
Ø 1/2 col, Ø 3/4 col, Ø 3/8 col

60,00 din

Za cev:
25x25

Poruči
16 Barok
300,00 din

Ukras se izrađuje za cevi:
60×40, 50×50, 50×30, 40×40, 40×30, 35×35,
30×30,
Ø 1 col, Ø 5/4 col, Ø 6/4 col

Poruči
17 Venecija
55,00 din

Za cevi:
40×30, 30×30, 20×20, 18×18, 16×16, 15×15, 13×13,
Ø 1 col, Ø 1/2 col, Ø 3/8 col

70,00 din

Za cevi:
50x50, 40x40, 30x30, 25x25,
Ø 5/4 col i Ø 6/4 col

Poruči
18 Velika strela
80,00 din

Za cevi:
40×30, 30×20, 20×20, 18×18, 16×16, 15×15, 13×13,
Ø 1 col, Ø 1/2 col, Ø 3/8 col

150,00 din

Za cevi:
50x50, 40x40, 30x30, 25x25,
Ø 5/4 col i Ø 6/4 col

Poruči

Legure obojenih metala

Zamak 5

legure obojenih metala

Zamak 5 je legura koja spada u legure cinka. Bazna osnova je zink sa dodatkom aluminijuma, bakra i magnezijuma. Ima široku primenu u automobilskoj industriji, proizvodnji igračaka, alata, preciznih instrumenata, kućnih uređaja, koristi se za izradu okova u građevinskoj stolariji…

Ingoti su težine 5 kg, isporuka je franko kupac.

Tonsul je legura na bazi cinka, aluminijuma, bakra i magnezijuma, sa nešto povećanim procentom bakra i magnezijuma. Koristi se za livenje finih i sitnih odlivaka, kao što su ukrasni okovi za nameštaj i razna metalna galanterija za odeću i obuću.

Ingoti su težine 5 kg, isporuka je franko kupac.

Tonsul

O nama

Firma Metal-Liv je livnica obojenih metala.

Delatnosti naše firme su:

  • Proizvodnja legura zamak 5 i tonsul
  • Livenje ukrasnih šiljaka za ograde
  • Otkup, prodaja i reciklaža sekundarnih sirovina (aluminijum, bakar, mesing, cink, olovo…)